OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Společnost KOUMEJ.CZ, se sídlem Rokytnice 338, Vsetín. Zpracovává Váš e-mail, jméno, příjmení za účelem vyřízení poptávky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen "Nařízení"), následující osobní údaje: následující osobní údaje: e-mail, jméno, příjmení.

  2. e-mail, jméno, příjmení je nutné zpracovat za účelem vyřízení poptávky . Tyto osobní údaje budou společností KOUMEJ.CZ zpracovávány po dobu 12 měsíců.

  3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností KOUMEJ.CZ tedy správcem osobních údajů.

  4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: požadovat  po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, o požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, o vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, o požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě, o v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

  5. Webové stránky - soubory protokolů - pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu 1 měsíce a pouze pro účely naší právní ochrany a oprávněných zájmů.

  6. Analýza a statistiky - Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

  7. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:      Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7


Ve Vsetíně dne 29.12.2018